Obrazy współczesne na zamówienie: sceny batalistyczne

Sceny bitewne od zawsze cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród artystów. Pochody wojenne, oblężenia miast, czy też życie obozowe żołnierzy bardzo często było i jest uwieczniane na obrazach olejnych. Pierwsi bataliści działali już w starożytnej Grecji. Wówczas najczęściej skupiano się wokół tematyk związanych z różnymi wydarzeniami historycznymi i religijnością. Malarze często podejmowali również próbę graficznej interpretacji walk bogów olimpijskich z gigantami lub bitew centaurów z Lapitami. Obrazy współczesne na zamówienie wciąż dość często nawiązują do różnych batalii. Choć mogłoby się wydawać, że moda dziś skupia się bardziej wokół geometrii i minimalistycznych wzorów, to w praktyce chętnie wraca się do dawnych motywów.

Obrazy współczesne na zamówienie — polska batalistyka

Sprzedaż obrazów olejnych zawsze była przykładem świetnego biznesu. Od wieków rynek zbytu na podobną formę sztuki był bardzo rozległy. Malarstwo fascynowało królów i przedstawicieli rodów szlacheckich. Dzieła wielkich artystów zdobyły ściany dworów i pałaców na całym świecie. Uwiecznianie scen wojennych w Polsce zyskało zainteresowanie dość późno, ponieważ dopiero w XVI wieku. Największy rozkwit takiej tematyki w rodzimym malarstwie datuje się jednak na wiek XIX. Odpowiedzialność za spopularyzowanie batalistyki na terenie Polski spoczywa na Janie Matejko, Juliuszu i Wojciechu Kossaku, a także Józefie Brandzie. Wydarzenia z pola bitwy często uwieczniano w formie panoram, czego doskonałym przykładem jest Panorama Racławicka, którą można podziwiać przy okazji wizyty we Wrocławiu.

„Bitwa pod Orszą” autorstwa Hansa Krella (?)

Nowoczesne obrazy często czerpią z dzieł stworzonych przed wiekami. Jednym z tych, które wielokrotnie były inspiracją dla młodych artystów, jest „Bitwa pod Orszą”. To przykład polskiego malarstwa renesansowego z pierwszej połowy XVI wieku. Choć autor obrazu pozostaje nieznany, to dzieło przypisywane jest Hansowi Krellowi. Historycy nie są zgodni co do słuszności tej tezy, ale nie nam o tym rozstrzyga. Obrazy współczesne na zamówienie zawsze mają swoją własną historię. Zwykle jest ona powszechnie znana. Niestety nie można powiedzieć tego samego o „Bitwie pod Orszą”. Dzieje tej pracy wydają się zatarte na kartach ksiąg. Istnieje prawdopodobieństwo, że zdobiła ona krużganki klasztoru franciszkanów w Krakowie, ale nie ma pewności co do tego, czy było tak na pewno. Na obrazie przedstawiono poszczególne etapy batalii stoczonej pod Orszą. WIdoczne są na nim elementy wyposażenia wojskowego oraz portrety wodzów. Co ciekawe, zostali oni zaprezentowani bardzo realistycznie, a autor przyłożył ogromną wagę do szczegółów.

Jan Matejko i jego dzieła o tematyce bitewnej

Był taki etap w życiu Jana Matejki, gdy był on przekonany, iż jego powołaniem jest malowanie obrazów współczesnych na zamówienie o tematyce ściśle związanej z religijnością. Jednak po dramatycznych przeżyciach z kwietnia 1848 (bombardowanie Krakowa podczas Wiosny Ludów, za które odpowiedzialni byli przybysze z Austrii), Matejko postanowił poświęcić się uwiecznianiu historii na płótnie. Po jakimś czasie stała się ona jego pasją, a później wielu twierdziło, że historia fascynowała artystę we wręcz w obsesyjny sposób. Malarz starał się zawsze łamać wszelkie konwenanse, czym dość mocno narażał się na krytykowanie ze strony historyków. Wielokrotnie zaznaczał jednak, iż bardziej niż na prezentowaniu faktycznych wydarzeń zależy mu na stworzeniu syntezy historiozoficznej. To właśnie z tego powodu możemy zauważyć na jego działach postaci obecne w miejscach, gdzie nigdy nie znalazły się w realnym świecie. Doskonałym przykładem obrazu, gdzie został zastosowany podobny zabieg, jest „Bitwa pod Racławicami”, gdzie występują generał Wodzicki i Kołłątaj.

Włoski artysta Paolo Uccello w swojej twórczości skupiał się przede wszystkim wokół próby odpowiedniego ujęcia perspektywy. Malarz przyszedł na świat we Florencji. Był synek znamienitego cyrulika. Uccello Zainteresowanie sztuką od najmłodszych lat, ale profesjonalizmu zaczął uczyć się dopiero po wyjeździe do Wenecji, gdzie tworzył projekty mozaik na potrzeby Bazyliki Świętego Marka. Do zasług artysty należy także zaliczyć, że zaprojektował witraże do katedry florenckiej, a także namalował freski na ścianach świątyni. Uccello współpracował ze słynnym Donatello. Owocem ich wspólnej pracy byli „Olbrzymi”. Obraz niestety zaginął. Wielu historyków jest zdania, iż ten włoski artysta był jednym z pierwszych, którzy podejmowali się tworzenia dzieł o tematyce batalistycznej. W okresie renesansu podobne praktyki nie były zbyt powszechne. Śmiało można więc rzec, że Paolo Uccello był prekursorem tej formy sztuki.